На головну Контакт Пошук
 сьогодні: 21.09.2019
Центр Місцевої Демократії
Бібліотека
У книзі вміщено аналітичні матеріали, які стосуються проблем правового регулювання доступу до публічної інформації, результати моніторингів за дотриманням центральними органами державної влади права громадян на одержання інформції на основі процедури інформаційного запиту та за функціонуванням веб-сторінок центральних органів державної влади, а також аналіз виконання органами влади норм регуляторного законодавства щодо інформаційної відкритості.
тематика: електронні видання
автор: За загальною редакцією М.Лациби
видавництво: Український незалежний центр політичних досліджень
рік видання: 2005
індекс Документа: 119
формат: Zip, 0.51 Мб
У книзі подано аналіз практики правового регулювання місцевими радами територіальних громад порядку проведення громадських слухань, загальних зборів громадян за місцем проживання та порядку реалізації місцевої ініціативи. Автори книги пропонують типові положення про порядок реалізації вищевказаних механізмів участі громадян у розв'язанні питань місцевого значення.
тематика: електронні видання
автор: М. Лациба, В. Бондаренко
видавництво: Українсикий незалежний центр політичних досліджень
рік видання: 2007
індекс Документа: 118
формат: Zip, 0.96 Мб
У цій брошурі представлено результати експертного опитування представників 60 громадських організацій, що брали активну участь у виборчих процесах 2004 року, наведено аналіз основних форм участі, джерела фінансування, успішності та рівня співпраці громадських об'єднань й організацій під час виборів Президента України у 2004 році. Опитування було проведено в березні 2005 року методом поштового анкетуввання.
тематика: електронні видання
автор: Лациба М.
видавництво: Український незалежний центр політичних досліджень
рік видання: 2005
індекс Документа: 117
формат: Zip, 0.48 Мб
тематика: електронні видання
видавництво: Центр політико-правових реформ
рік видання: 2006
індекс Документа: 116
формат: Zip, 0.68 Мб
Це видання має своїм завданням у простій формі надати систематизовану інформацію про основні завдання Верховної Ради України, організацію її діяльності та взаємодію з Президентом України і Кабінетом Міністрів України. Матеріали підготовлені на основі Конституції України зі змінами від 8 грудня 2004 року, а також Регламенту Верховної Ради України.
тематика: електронні видання
автор: В. Тимощук, О. Струц
видавництво: Центр політико-правових реформ
рік видання: 2006
індекс Документа: 115
формат: Zip, 0.15 Мб
Книга присвячена пробематиці правового регулювання адміністративної процедури в Україні. Зокрема, зробено спробу дати актуальне бачення низки теоретико-прикладних проблем, пов'язаних з визначенням ознак, змісту та поняття "адміністративної процедури", характеристикою її принципів, з'ясування природи адмініатративних актів та розвитком інституту адміністративного оскарження. У праці широко використно зарубіжний досвід правового регулювання та практики застосування адміністративно-процедурного законодавства. Крім того, в додатках наведені переклади законів про адміністративну процедуру деяких іноземних держав та основні рекомендації Ради Європи з даного питання. Окрему увагу в книзі присвячено проблематиці адміністративних послуг. Детально розглядається значення доктрини адміністративних послуг, їх поняття, види та ознаки. Аналізується чинна практика надання послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також даються пропозиції щодо реформування даної сфери суспільних відносин
тематика: електронні видання
автор: В.П. Тимощук
видавництво: Центр політико-правових реформ
рік видання: 2003
індекс Документа: 114
формат: Zip, 1.24 Мб
Основна увага у цій книзі присвячена вирішенню теоретико-прикладних проблем пов'язаних із функціонуванням системи органів виконавчої влади. Зокрема досліджуються питання законодавчого забезпечення повноважень, організації та діяльності органів виконавчої влади в контексті здійснюваної в Україні адміністративної реформи, в тому числі проблематика статусу державних політичних діячів, питання державної служби та адміністративно-процедурних відносин у виконавчій владі. В монографії широко використовується зарубіжний досвід.
тематика: електронні видання
автор: І. Коліушко
видавництво: Центр політико-правових реформ
рік видання: 2002
індекс Документа: 113
формат: Zip, 1.68 Мб
Книга присвячена проблемам правового регулювання доступу до публічної інформації та запровадження в Україні електронного урядування. До праці увійшли аналітичні матеріали, концепція Закону "Про доступ до інформації", законодавчі акти міжнародного права. Особливу увагу приділено висвітленню дискусійних питань щодо доцільності виокремлення інформаційного права в окрему галузь права, правовим режимам доступу до інформації, законодавчій регламентації захисту персональних даних тощо. У співпраці використано зарубіжний досвід правового регулювання доступу до інформації та функціонування електронного урядування.
тематика: електронні видання
автор: М.С. Демкова, М.В. Фігель
видавництво: Центр політико-правових реформ
рік видання: 2004
індекс Документа: 112
формат: Zip, 1.16 Мб
тематика: законодавство
автор: О.Барабаш
видавництво: Програма сприяння Парламенту України
рік видання: 1997
індекс Документа: 111
формат: Zip, 0.19 Мб
тематика: законодавство
автор: П.Кислий, Е.Рахімкулов
видавництво: Програма сприяння Парламенту України
рік видання: 2002
індекс Документа: 110
формат: Zip, 0.11 Мб
© Copyright 2019
Інститут демократії
імені Пилипа Орлика
Всі права захищені