На головну Контакт Пошук
 сьогодні: 15.10.2019
Центр Місцевої Демократії
Партнери

Сприя є розвиткові демократії, ринковим реформам та розвитку прав людини в Україні. Фундація налагоджує і підтримує зв’язки між Сполученими Штатами і Україною, щоб уможливити мир і добробут через розвиток спільних демократичних цінностей.

Приватна, некомерційна організація створена в 1983, для підтримки та посилення демократичних інституцій і процесів у всьому світі через неурядові зусилля. Організація робить сотні надань кожен рік, щоб підтримувати продемократичні напрямки розвитку в Африці, Азії, Центральній і Східній Європі, Латинській Америці, Ближньому Сході, і колишньому Радянському Союзі.

Інститут демократії ім. Пилипа Орлика

Здійснює політичні дослідження та надає інформаційні послуги у сфері розбудови демократії та розвитку ринкової економіки.

Програма забезпечує навчальні обміни між українськими та американськими партнерськими громадами, поширює інформацію про місцеве самоврядування через публікації, а також надає навчальні послуги з питань муніципального управління через мережу регіональних навчальних центрів (РНЦ) у Донецьку, Львові, Херсоні та Черкасах.

Незалежна науково-дослідна організація, яка здійснює фундаментальні та пошукові наукові соціологічні та соціальні дослідження з актуальних проблем сучасного українського суспільства.

Займається правовими, політологічними та економічні дослідженнями і правовою просвітою, місцевим самоврядуванням та тренінгами для депутатів, розробкою проектів нормативних актів та їх просуванням в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Допомагає уряду та громадськості глибше усвідомити потребу в аналізі варіантів стратегічних рішень, дослідженні можливих наслідків прийняття чи неприйняття кожного з варіантів і визначенні конкурентних інтересів.

Сприяє розвитку виборчої демократії в Україні через вдосконалення виборчого законодавства, практики його застосування на основі здобутків розвинутих демократичних країн, новітнього досвіду українського суспільства та підвищення рівня політичної і правової культури громадян України, зокрема, членів виборчих комісій, інших учасників виборчого процесу.

Науково-методична, консультативна та координуюча установа, створена при Президентові України для підтримки місцевого самоврядування в Україні, є організатором щорічних Всеукраїнських муніципальних слухань.
Готує аналітичні матеріали та проводить експертні дослідження з питань державної політики та законодавства, здійснює аналіз та опрацювання законопроектів, формування громадської думки щодо рішень органів державної влади та місцевого самоврядування.

М етою проекту є вдосконалення правової та нормативної бази виборчого процессу, а також допомога в дотриманні правових норм та міжнародних стандартів всіма учасниками виборчого процесу.

Основною метою діяльності є сприяння проведенню реформ у політичній і правовій сферах та реалізації Конституції України шляхом проведення аналітичних досліджень, підготовки проектів нормативних актів, здійснення незалежної юридичної експертизи законопроектів та поширення правової інформації.
Здійснює дослідження у сферах внутрішньої та зовнішньої політики, соціально-економічного розвитку України, національної безпеки та оборони, міжнародної та регіональної безпеки.
Інформує широкий загал про перебіг економічних, соціальних і демократичних реформ, сприяє утвердженню в Україні ринкової економіки та громадянського суспільства, поглибленню знань про громадянські права, залученню громадян до активної участі у суспільному житті.
© Copyright 2019
Інститут демократії
імені Пилипа Орлика
Всі права захищені